Case 6

 • Verbeteren leverprestaties software ontwikkeling binnen de Change & IT afdeling van een grote Nederlandse organisatie in de Bancaire en Verzekeringen sector. 

  • Doelstelling
   Drastische verbetering van voorspelbaarheid van projecten en de betrouwbaarheid van de oplevering op de geplande due date. 
  • Team
   Begeleiden en implementeren verbeterinitiatieven in afdelingen met > 50 medewerkers en waar op jaarbasis 50-100 projecten worden opgeleverd in nauwe samenwerking met externe ICT-leveranciers en andere interne afdelingen.
  • Hoe
   Combinatie van technieken en tools uit Theory of Constraints, Lean en Agile.
  • Resultaten
   Due date performance steeg van minder dan 50% naar meer dan 80%. Sterk verbeterde inzichtelijkheid van de status quo van de projectenportfolio welke gerichtere aansturing en verbeterde besluitvorming mogelijk maakte.

  CASES

  Afbeelding button NL case 1 Afbeelding button NL case 2 Afbeelding button NL case 3 Afbeelding button NL case 4 Afbeelding button NL case 5 Afbeelding button NL case 6