Maakindustrie

 • Fabrikanten in de maakindustrie staan voor een enorme uitdaging. Ze zien zich ofwel geconfronteerd met een toenemende vraag van hun klanten ofwel met toenemende concurrentie om marktaandeel. Hoe kan de maakindustrie de begrensde capaciteit zodanig benutten dat toch de productiviteit, de leversnelheid en de leverbetrouwbaarheid stijgen?

  Meer leveren in minder tijd

  Tegel 3d Definitie ETO MTOEnerzijds is het voor de maakindustire uitermate lastig om te schakelen in de capaciteit van de belangrijkste engineering en productie middelen; het werk is kennisintensief en de productiemiddelen zijn complex en kapitaalintensief.

  Anderzijds kan niet zomaar gestopt worden met het aannemen van orders op het moment dat de bezettingsgraad hoog is. Vaak is de business cyclisch. Een klantorder uitstellen (laat staan weigeren) kan betekenen dat de relatie beschadigd wordt terwijl die mogelijk wel van belang is in de volgende cyclus.

  Fabrikanten in de maakindustrie moeten elke bestelling accepteren en de gevolgen in de uitvoering zien op te vangen. Doorlooptijden van projecten nemen toe waardoor de leversnelheid daalt. De leverbetrouwbaarheid keldert. De exploitatiekosten stijgen als gevolg van extra kosten voor het bespoedigen van orders en een stijgend aantal boetes voor te late leveringen. Dit doet pijn! Niet alleen in de bottom line. Het brengt ook de relatie met klanten in gevaar. De reputatie raakt beschadigd. Het marktaandeel komt onder druk te staan.
  Om succesvol te kunnen concurreren hebben ETO / MTO fabrikanten een aanpak nodig om deze problemen het hoofd te bieden.

  Onregelmatigheid en wachttijd

  Fabrikanten in de maakindustrie (met name Engineer to Order en Make to Order) verschillen nauwelijks van de meeste andere projectmatig werkende organisaties. Vaak lijkt de organisatie op volle capaciteit te draaien. Een groot deel van de beschikbare capaciteit gaat echter verloren door gebrekkige coördinatie. Dat kan wel oplopen tot 50%! Het elimineren van deze verspilling biedt geweldige kansen!

  afbeelding ETO MTO 2Waarin schuilt de verspilling in projectmatig werkende organisaties? Elke projectmatig werkende organisatie heeft te maken met onregelmatigheden in de uitvoering van taken. Dit leidt tot vertragingen en acties om deze te herstellen. Daarmee beginnen de problemen. De enorme impact van vertragingen is dat resources niet kunnen starten op het moment dat ze gepland zijn. De beschikbare resource capaciteit gaat verloren. Als de vertraging is opgeheven en de resources alsnog kunnen starten is er onvoldoende capaciteit om het werk in de resterende tijd af te ronden. Deze pieken en dalen zorgen voor een zeer frustrerende werkomgeving.
  Bovendien is het als gevolg van commerciële druk bijna onmogelijk om een project van een klant te laten wachten. Daarom moet elk project de voortgang tonen. Resources moeten daardoor (vooral op dalmomenten) ook andere projecten oppakken. Dit leidt tot multitasking. Kostbare resource capaciteit wordt verspild met schakelen tussen verschillende projecten. De prijs voor cosmetische voortgang op zoveel mogelijk projecten is dat multitasking vertraging veroorzaakt op álle projecten. Zo versterkt multitasking de verspilling. De gehele projectorganisatie raakt verstopt met werk. Géén van de projecten komt nog snel af.

  Oplossing

  Wij leren projectmatig werkende organisaties zo te sturen dat verspilling vermeden wordt en de snelheid, productiviteit en leverbetrouwbaarheid optimaal zijn. Wij bieden een bewezen proces om ineffectieve gedragingen en processen te identificeren. Deze worden geëlimineerd en vervangen door gedragingen en processen die werken. In slechts enkele maanden worden spectaculaire verbeteringen behaald.