Proces

 • Organisaties zien zich gesteld voor de dringende uitdaging in te spelen op behoeften van klanten, maar worden geconfronteerd met weerstand tegen verandering. In plaats van weerstand op te roepen ontketent het Continuous Focused Improvement Proces de energie die kenmerkend is voor winnende teams.

  Afbeelding NL CFI proces met onderschriftWanneer voorgedefinieerde oplossingen worden opgelegd zit de organisatie op een dood spoor. Een faciliterende benadering is vereist. Gedurende het gehele CFI proces, van het identificeren van de kernproblemen tot de uitvoering, faciliteren wij uw mensen bij de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen.

  Gegarandeerd succes in elke stap, met zo weinig mogelijk risico’s en zonder uw organisatie te drukken in een opgelegde, voorgekauwde oplossing. Geen bed van Procrustes voor uw organisatie. Ze is uniek en zo ook zijn uw mensen.

  Voor elk verbeterinitiatief zijn de belangrijkste vragen waarop overeenstemming moet worden bereikt:

  • Waarom veranderen?
   De verandering moet substantieel bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie (Impact op ROI, Netto Winst, Cash Flow etc.) en alle stakeholders moeten bereid zijn hun tijd en inspanning te investeren om het initiatief te doen slagen.
  • Wat veranderen?
   De verandering moet gericht zijn op het verbeteren van het kantelpunt in de organisatie en geen onbedoelde nieuwe problemen introduceren.
  • Waarheen veranderen?
   De verandering moet bijdragen aan de gewenste effecten en resulteren in gewenste gedragingen zonder  potentiële negatieve effecten te introduceren.
  • Hoe de verandering te bewerkstelligen?
   De implementatie van de verandering moet gedragen worden door hen die het moeten uitvoeren. De acties die nodig zijn om de verbetering te realiseren worden geïdentificeerd, de volgorde bepaald, mensen toegewezen en een tijdpad uitgezet. De oplossing dient tegelijk gefocused en realistisch te zijn.