Analyse

  • Het slapend potentieel van uw organisatie schuilt niet in de goede dingen die u in uw organisatie al voor elkaar heeft, maar in de kantelpunten die verbeterd moeten worden om uw organisatie naar het volgende prestatieniveau te brengen. Wij bieden een snelle en gratis analyse om u te helpen de gebieden die verbeterd moeten worden in kaart te brengen.  Zo krijgt uw verbeterinspanning focus en investeert u alleen tijd en geld in de gebieden die verbeterd moeten worden.  

    Een voorbeeld: Om met zekerheid te kunnen stellen dat uw organisatie ‘Uitgelijnd’ is, moet de samenwerking doelgericht zijn, de sturing moet gebaseerd zijn op heldere en duurzame prioriteiten, de verbeterfocus is gericht op het beheersen van de hoeveelheid onderhanden werk, de borging is gebaseerd op ‘vereisten die voldoen’ terwijl de klantrelatie wordt ondersteund door betekenisvolle rapportage.

    Gedurende een 2 uur durend gratis consult analyseren wij waar uw organisatie staat op de weg naar wereldklasse en wat de waarde is van het huidige verbeterpotentieel. Na de analyse bieden wij u een voorstel om uw organisatie te helpen op het volgende prestatieniveau te komen. Bijvoorbeeld van Uitgelijnd naar Betrouwbaar.

    Wij zijn er om u te helpen het slapend potentieel in uw organisatie te wekken. Met garantie!