Dienstverlening

 • Dienstverlenende organisaties zien zich geconfronteerd met een voortdurende drive bij afnemers om steeds verder te besparen op de uitgaven. Dit geldt zowel voor dienstverlenende leveranciers als voor interne ondersteunende afdelingen. Anderzijds is het succes van hun organisatie afhankelijk van het verwerven en optimaal inzetten van doorgaans schaarse hoogopgeleide professionals.

  Maatwerk door schaarse professionals

  Tegel 3d Definitie dienstverleningIn de professionele dienstverlening heeft de klant vaak in belangrijke mate zijn eigen inbreng in de inhoud van de dienstverlening. Professionele dienstverlening is daardoor vaak een kwestie van maatwerk. Het persoonlijke directe contact met de klant speelt daarbij een belangrijke rol.
  In de organisatie van de klant de tracht men doelgericht veranderingen te veroorzaken. Multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking is daarbij regelmatig aan de orde. Door het diepgaande, ingrijpende karakter van het verlenen van de dienst ervaart de klant een grote afhankelijkheid van de dienstverleners. Aan hen stelt de klant dan ook hoge kwaliteitseisen.
  Daarom zijn het in de professionele dienstverlening veelal schaarse, hoogopgeleide en ervaren professionals die de dienstverlening voor hun rekening nemen.

  Afbeelding Chirurg OperatieDit maakt dienstverlenende organisaties sterk afhankelijk van de individuele capaciteiten van haar medewerkers. Van medewerkers, de zogenaamde topperformers, worden zeer speciale vaardigheden gevraagd. Het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel is voor dienstverlenende organisaties veelal geen sinecure. De professionals zijn schaars goed en dienen als zodanig gemanaged te worden.

  Oplossing

  Wij helpen organisaties in de professionele dienstverlening zo te sturen dat de inzet van schaarse professionals eenduidige gemanaged wordt èn de snelheid, productiviteit en leverbetrouwbaarheid optimaal zijn. Continuous Focused Improvement biedt een bewezen proces om ineffectieve gedragingen en processen te identificeren. Deze worden geëlimineerd vervangen voor gedragingen en processen die werken. Professionals hebben éénduidige prioriteiten, commitment en eigenaarschap. Zij vormen weer een team. In slechts enkele maanden worden spectaculaire verbeteringen behaald.