Kenniswerk

 • Softwareontwikkeling, productontwikkeling, ontwerp en engineering zijn voorbeelden van kenniswerk in uiteenlopende organisaties. Wat zij gemeenschappelijk hebben is een enorm spanningsveld: Er zijn  duidelijke instructies over een zeer strakke einddatum, maar vaak is de precieze omschrijving van het eindproduct niet bekend. Hoe kan je in een omgeving met kenniswerkers onzekerheid managen zodanig dat de opleveringen in zo kort mogelijke tijd plaatsvinden?

  De hele scope op tijd leveren

  Tegel 3d Definitie kenniswerkHet gebrek aan definitie veroorzaakt enorm veel onzekerheid in projecten waar kenniswerk een centrale rol vervult. Het leidt tot onzekerheid over de technologie, de omvang, het testen van eisen enzovoorts. Te wachten totdat alle onzekerheid is verdwenen is doorgaans echter géén optie. Daarvoor zijn de gevraagde opleverdata vaak veel te scherp. In de meeste gevallen kan de opleverdatum niet veranderen. De scope aanpassen is echter ook geen optie. Er zijn doorgaans scope-eisen waar minimaal aan voldaan moet worden. Als de scope al beperkt kan worden, dan dreigen vervolgopleveringen in latere versies van het product nodig te zijn. Met alle inefficiënties bij de kostbare kenniswerkers en stijging van de ontwikkelkosten op de koop toe.

  Onzekerheid Managen

  Ondanks de onzekerheid willen we toch betrouwbaar zijn. Daarom bestaat de neiging om bij het schatten van de duur van de ons toegewezen taken een veiligheidmarge op te nemen. Hoe meer onzekerheid en / of risico’s, hoe groter de veiligheidsmarge. Dit staat echter op gespannen voet met het halen van de releasedatum. De kans is groot dat de projectplanning nu willekeurig wordt ingekort. De kenniswerkers moeten dan opleveren in een schijnbaar onmogelijk korte tijd.

  afbeelding kenniswerkAls er al sprake van is dat er bij de start van het project nog veiligheidsmarge aanwezig is zal deze tijdens de uitvoering snel verloren gaan. Problemen en vertragingen zijn bij kenniswerk nu eenmaal onvermijdelijk. De veiligheidsmarge veroorzaakt echter verminderde urgentie. Daardoor wordt te weinig moeite gedaan om onvermijdelijke problemen en vertragingen snel genoeg te herstellen.

  Is de veiligheidsmarge eenmaal weg, dan zal de projectmanager de einddatum van de taken agressief bewaken om zo vertragingen bij elke taak te herstellen. Als gevolg hiervan ontstaat een zeer onaangename projectomgeving; projectmanagers vechten voortdurend om extra capaciteit van de kenniswerkers. Resource managers klagen dat projectmanagers de kenniswerkers niet juist inzetten. Zij kunnen niet beoordelen welk project prioriteit en extra capaciteit moet krijgen. Voor de kenniswerkers is het hollen of stilstaan. Er ontstaat frustratie en het commitment, de teambeleving en het eigenaarschap ten aanzien van het werk verdwijnen.

  Oplossing

  Wij helpen projectmatig werkende organisaties zo te sturen dat onzekerheid in projecten eenduidige gemanaged wordt èn de snelheid, productiviteit en leverbetrouwbaarheid optimaal zijn. Continuous Focused Improvement biedt een bewezen proces om ineffectieve gedragingen en processen te identificeren. Deze worden geëlimineerd vervangen voor gedragingen en processen die werken. Kenniswerkers hebben éénduidige prioriteiten, commitment en eigenaarschap. Zij vormen weer een team. In slechts enkele maanden worden spectaculaire verbeteringen behaald.