Uitgelijnd

 • Een uitgelijnd werkproces is volledig gericht op het realiseren van de snelst mogelijke oplevering. Het verbeterpotentieel is vrijwel onbeperkt. Een pitsstop in de formule 1 bijvoorbeeld duurde in de jaren 50 meer dan een minuut, in 2009 was dit minder dan 10 seconden en vandaag de dag nog maar 4 seconden.
  U staat op het punt de sleutel te ontdekken die ook voor uw organisatie drastische verbetering kan ontsluiten!

  Afbeelding NL Uitgelijnd met onderschriftVeel verbeterinitiatieven in bedrijven leveren teleurstellende resultaten op omdat niet goed onderscheid gemaakt wordt tussen efficiency en effectiviteit. Dit weerhoudt hen ervan de beoogde verbeteringen te realiseren.

  Efficiëntie: Noodzakelijk maar niet voldoende, en soms nefast!
  Voorbeelden van efficiëntie gerelateerde maatregelen zijn het streven naar een uitgebalanceerde productielijn, maximalisatie van resource gebruik, toewijzen van ‘overhead’ kosten aan werkeenheden of producteenheden.
  Het spreekt voor zich dat men tracht zo weinig mogelijk te verspillen, zowel wat tijd als energie (en geld) betreft. Echter, door altijd en overal efficiëntie na te streven, snijdt men onvermijdelijk in de effectiviteit en duurzaamheid van de organisatie.

  Te weten wanneer men niets moet doen is net zo belangrijk als wanneer men wel moet ingrijpen. Wanneer leidt dóórwerken tot extra productie van de gehele fabriek, en wanneer leidt het alleen maar tot extra onderhanden werk? In dat laatste geval is het beter een machine bewust ‘idle’ te houden.

  Effectiviteit: De primaire focus!
  Het tolerantie niveau voor uw beloften wordt bepaald door wat uw klanten gewoon zijn in de sector. Slaagt u er niet in uw klanten te bedienen op tenminste het tolerantie niveau, dan verliest u het vertrouwen en mogelijk uw klant.
  Het effectief inlossen van de beloften aan uw klanten is daarom enorm belangrijk voor de continuïteit en groei van uw onderneming.

  Verbeterinitiatieven moeten bijdragen aan het doelgericht inlossen van de beloften aan uw klanten. Draagt het verbeterinitiatief ertoe bij dat uw orders sneller worden uitgevoerd? Alleen dan is het effectief.

  Dit is wat Continuous Focused Improvement betekent, weten waar en wanneer efficiëntie niets oplevert op z’n best, en zelfs nefast kan zijn op z’n slechtst, en waar en wanneer verbeterinitiatieven (waaronder efficiencymaatregelen) wel effectief en dus van het uiterste belang zijn.

  Video
  Hieronder kunt u F1 pitsstops uit 1950, 2009 en 2013 vergelijken.
  Het grote aantal mensen dat betrokken is bij de pitsstop anno 2013 lijkt misschien erg inefficiënt. Velen hoeven maar één handeling te doen. Maar let ook eens op het aantal pitsstops dat het 2013 team in één minuut kan uitvoeren. Vergelijk dit met de productiviteit anno 1950. Het grote team is feitelijk efficiënter! Wat zou het uitlijnen van uw werkprocessen kunnen betekenen voor het aantal orders wat uw organisatie kan uitvoeren?