Betrouwbaar

  • Uw klanten stemmen hun plannen af op de beloften die uw bedrijf hen gedaan heeft. Daarom moet uw klant blind op u kunnen varen. Dat uw bedrijf beloften aan haar klanten betrouwbaar nakomt is dan ook dè primordiale voorwaarde om uw klanten te behouden.
    Betrouwbare organisaties zijn in staat om met bijzonder hoge betrouwbaarheid (al dan niet gestaafd door garanties) oplevertijden aan hun klanten te beloven. Op basis van betrouwbare afstemming èn resultaten groeit een echte samenwerking met de klant.

    Ook uw bedrijf kan in staat zijn zich te betrouwbaar te committeren aan levertijden en zodoende meer klanten te werven. 

    Afbeelding NL Betrouwbaar met onderschriftWanneer uw organisatie erin slaagt effectief de beloften aan uw klanten in te lossen op het niveau wat uw klanten gewoon zijn in de sector, wil dat nog niet zeggen dat uw organisatie daarin ook betrouwbaar is. Door onverwachte omstandigheden, innovatiedruk en wijzigende specificaties van klanten komt de leverbetrouwbaarheid bij veel organisaties in het geding.

    Continuous Focused Improvement verschaft organisaties een mechanisme waarbij steeds inzicht bestaat in de benodigde en de nog resterende tijd tot het gewenste oplevermoment van de order. Hiervan kan op elk gewenst moment eenduidig de prioriteit worden afgeleid. Dit stelt de organisatie in staat vroegtijdig te signaleren en gericht maatregelen te treffen om tijdige levering te waarborgen. Zo wordt de organisatie betrouwbaar.