Wereldklasse

  • Wanneer uw leversnelheid en leverbetrouwbaarheid zijn verbeterd tot het niveau dat u op duidelijke voorsprong plaatst ten opzichte van uw concurrenten, vaart U niet langer in de ‘red ocean’. Afnemers en leveranciers komen nu naar uw bedrijf toe in plaats van andersom. Continuous Focused Improvement maakt het mogelijk uw voorsprong te consolideren, verder uit te bouwen en te valoriseren. 

    Afbeelding NL Wereldklasse met onderschriftDe wereldklasse organisatie bouwt met haar voortdurende verbeterproces een surplus aan capaciteit op.

    Continuous Focused Improvement verschaft de organisatie een arsenaal aan bewezen versnellingsopties en de mogelijkheid om onzekerheden te managen en alternatieve scenario’s af te wegen. Omdat de eigen planning vaak verweven is met die van leveranciers en onderaannemers wordt de samenwerking met hen op basis van transparantie hervormd.

    Dit opent de mogelijkheid tot het versneld opleveren van dringende projecten die door de eindklant goed gewaardeerd worden. Uiteraard wordt dit ook gebruikt in onderhandeling met de eindklant. Hoe meer snelheid, hoe meer waarde. Zodoende wordt het beslissende competitieve voordeel wat uw bedrijf heeft opgebouwd gevaloriseerd.